Strona główna >> Wizy

Wizy do Rosji

wizy do rosji

Wizy do ROSJI 2016

Poniższa instrukcja dotyczy osób, które  wykupiły wycieczki do Rosji za pośrednictwem naszej strony

Obcokrajowcy wyrabiają wizy we własnym zakresie, po uzyskaniu informacji we własnych placówkach dyplomatycznych o konieczności ich uzyskania.

Wysyłając paszporty do wizowania należy sprawdzić ważność paszportu oraz wolną stronę w paszporcie na wizę.

Wniosek wizowy należy wypełnić komputerowo na stronie: https://visa.kdmid.ru


30 dni przed rozpoczęciem imprezy prosimy dostarczyć:

1. Wypełniony kwestionariusz wizowy (jeden na każdą osobę) Kwestionariusz wizowy musi być podpisany osobiście przez osobę ubiegającą się o wizę.

2. Do kwestionariusza proszę załączyć jedno zdjęcie. Zdjęcie musi być przyklejone dokładnie w miejscu do tego przeznaczony

- rozmiar 3,5 x 4,5 cm,

- kolorowe

- wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle,

- nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej,

- zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby

- twarz zajmowała 70-80% fotografii,

- przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,

- twarz nie może być przesłonięta włosami.

3. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji, posiadający dwie wolne strony obok siebie.


KONSULAT  MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA WIZY, BEZ ZWROTU KOSZTÓW I PODANIA PRZYCZYNY.

Można posiadać maksymalnie 3 wizy turystyczne w danym roku.